Izglītības pakalpojumu nozares:

Individuālās logopēdiskās konsultācijas

Neformālās izglītības programmas

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Radošās darbnīcas bērniem

Mūsu prioritātes:

Klienti un viņu vēlmes

Pievērst katram kursa dalībniekam individuālu uzmanību

Organizēt kvalitatīvas un mūsdienīgas apmācības

Veicināt apmācāmo konkurētspējību darba tirgū

Darbinieki un komanda ir ar ievērojamu praktisko darbu pieredzi

Pie mums strādā diplomēti pasniedzēji, kuri regulāri paaugstina savu kvalifikāciju.

Personāls:

Mūsu darbinieki un pasniedzēji ar lielu darba pieredzi savā specialitātē

Pedagogi nodarbībās izmanto laika gaitā pārbaudītas apmācību metodes, kuras piemērotas plaša loka klausītājiem

Mācību centra pasniedzēji ir noteiktas jomas profesionāļi un konsultanti, pilnībā orientējas savā jomā

Praktiskās un teorētiskās nodarbībās sniedz iespēju klausītājiem atbilstoši jaunākajām prasībām un tendencēm nozarē pilnveidot savas zināšanas

Pakalpojumu sniegšanas reģions:

  • Latgale