18.Novembra iela 17, Daugavpils

Atbrīvošanas aleja 98 (2. stāvs), Rēzekne (bijusī konferences zāle Rāzna)

Rekvizīti

SIA “Dauseb”
Reģ. Nr. 51503063481
Norēķinu konts: LV47UNLA005002037805
A/S “SEB banka” Daugavpils filiāle
Bankas kods: UNLALV2X
Juridiskā adrese:
18.Novembra iela 17-35,
Daugavpils, LV-5401
Ziņojums